Eesti keel English По-русски

Liikmestaatused

Eesti Personalirendiettevõtete Liit liikmete  staatused:

  1. Täisliikmed on tööjõurendi või muude paindlike töösuhetega tegelevad personalifirmad, kes osalevad regulaarselt EPREL’i koosolekutel, Eesti Vabariigi töölepingu seadusesse muudatus ettepanekute tegemisel ning omavad otsustusõigust liikmete üldkogus. EPREL pakub täisliikmetele infobaaside ja dokumentide kasutusõigust, võimalust esindada liitu väljaspool Eestit, osa saada liidu meediakampaaniatest ja teistest reklaamivõimalustest.
  2. Vaatlejaliikmed on juriidilised isikud, kes soovivad osaleda liidu töös kaudselt ja saavad liidult valitud infot, muud  teavet ja teadmisi  personalirendi valdkonnast ja liidu tegevusest.  
  3. Toetajad või auliikmed on füüsilised või juriidilised isikud, kes soovivad toetada liidu tegevust,  saada uuemat  infot, muud teavet ja teadmisi valdkonnast ja liidu tegemistest, propageerida valdkonda ja liidu tegemisi.

EPREL’i liikmeksoleku eelised:

  • Innovatiivsete ja paindlike töösuhete alased teadmised;
  • Uute kogemuste ja parimate praktikate saamine  ja  jagamine;
  • Osalemine Eesti Vabariigi seadusandlusesse muudatuste tegemises;  
  • Meedia- ja teiste reklaamikanalite  kajastused;
  • Valdkonna rahvusvaheliste  teadaannete  ja  raportite saamine;
  • Osalemine valdkonna rahvusvahelistel kohtumistel ja koolitustel; 
  • Oma ettevõtte tegemiste propageerimine läbi liidu.

Täpsema info erinevate liikmestaatuste kohta leiate SIIT!