Eesti keel English По-русски

Liidust

Liidu põhieesmärkideks on:

  • rendipersonali töö propageerimine ja valdkonna maine tõstmine;
  • töötajate rendist saadava lisaväärtuse selgitamine tööandjatele ja avalikkusele;
  • tööjõuturu korrastamisele ja seadusloome moderniseerimisele kaasa aitamine.

 

Plaanis on tihe koostöö avaliku- ja erasektoriga tööturu paindlikkuse ja efektiivsuse suurendamiseks ning personalirendifirmade eetikakoodeksi loomine ja ellu-rakendamine. Liituma on oodatud kõik kõrgeid eetilisi väärtusi evivad ning rangelt seadusi järgivad ja laitmatut ärikultuuri viljelevad personalirendiettevõtted.

Arenenud tööjõu renditeenus annab tööturule juurde paindlikkust, loob uusi töökohti ning lisaks vabastab paljud põhikohaga töötajad ülekoormusest, mis omakorda kasvatab inimeste rahulolu tööga ja seeläbi ka tulemuslikkust. Tööjõu renditeenuste kasvu trend on arenenud riikides piisavalt selge ja tugev ning selle positiivne mõju ühiskonnale tervikuna märgatav ja mõõdetav.

Euroopa paindlikuma tööjõuturuga riikides on 3-5 % kõigist töölepingutest rendisuhtel põhinevad, Eestis tähendaks see kümneid tuhandeid uusi töökohti ja seda eelkõige tööturu kitsaskohtades, sh ainult osalise tööajaga tööd soovivatele inimestele (noored emad, tudengid, erivajadustega inimesed jne). Mida raskem on leida sobivaid töötajaid ja mida aeganõudvam on otsing ning kulukam töötajate vabastamine, seda populaarsem ning vajalikum on personalialase täisteenuse sisseostmine kas üksikute ametikohtade täitmiseks või ka tervete funktsionaalsete allüksuste  palkamiseks professionaalsetele personalilahendustele spetsialiseerunud firmadest.

Paindlik tööturg suurendab märgatavalt kogu majanduse konkurentsivõimet.