Eesti keel English По-русски

Eetikakoodeks

Eesti Personalirendiettevõtete Liit lähtub oma tegevuses Euroopa personalirendi erialaliidu Eurociett-i poolt kehtestatud kõrgetest eetilistest standarditest ja EPREL-i liikmed kohustuvad järgima kõiki seadusi ja häid äritavasid.

Eesti Personalirendiliidu Liikmeid iseloomustab järgmine:

  1. Eetiline ja professionaalne käitumine
  2. Kehtivate seaduste järgimine
  3. Läbipaistev värbamisprotsess
  4. Tasuta teenuste süsteem tööotsijatele
  5. Tervislikud ja turvalised tingimused töökohal
  6. Tööotsijate personaalsete isikuomadustega arvestamine
  7. Töövõtjate seaduslike õiguste kindlustamine
  8. Värbamisprotsessi konfidentsiaalsuse tagamine
  9. Heast äritavast kinnipidamine
  10. Õiglase konkurentsi tagamine