Eesti keel English По-русски

Tööjõurent ehk staffing

Renditöö peamiseks eesmärgiks on pakkuda paindlikkust tööjõuturul.
Tööjõu rentimine avardab tunduvalt tööandja võimalusi ja parandab ettevõtte rentaablust.

Töötajatele on renditöö üks lihtsamatest võimalustest leida kiiresti sobivat tööd. Renditöö kaudu kohtab töötaja erinevaid ettevõtteid ja töökollektiive, saab erinevaid töö võimalusi ja kogemusi. Tööjõu rent annab ka paremaid võimalusi töö ja vaba aja reguleerimiseks

Renditöösuhe põhineb kolmepoolsel, vabatahtlikul, lepingulisel kokkuleppel, mille osapooled on:

  • personalirendiettevõte
  • kasutajaettevõte
  • töötaja

mis on

 

Kolmepoolne töösuhe - erineb tavapärasest töösuhtest peaasjalikult kolme osapoole, ning jagatud kohustuste olemasolu tõttu.

Personalirendiettevõte - tööandja, kuid jagab osaliselt tavapärased tööandja kohustused Tellijaga.
( jagatakse eelkõige kohustused, mida Personalirendiettevõte ei saa nö kaugjuhtimisel korraldada, tööajagraafikute koostamine, töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmine, töö ja seadmete kasutamise juhendamine, töö järelvalve jms.)

Kasutajaettevõte – võtab üle osaliselt seadusest tulenevad tööandja kohustused, milles Personalirendiettevõte ja Kasutajaettevõte kokku lepivad. Vastav vajadus vaadatakse üle iga kasutajaettevõtte korral eraldi.

Töötaja – Personalirendiettevõtte Töötaja kuid töötab Tellija juures ning Tellija järelvalve all.