Eesti keel English По-русски

10 põhjust, miks kasutada kvaliteetset rendiettevõtet

Kõige turvalisem viis töötada lühiajaliselt või osalise koormusega on teha seda sertifitseritud / kvalifitseeritud personalirendiettevõtte kaudu! See on paindlik turvalisus ehk flexicurity.

10 põhjust, miks kasutada kvaliteetset rendiettevõtet:

 1. Renditöö on hästi reguleeritud ja turvaline vastus tööjõuturu nõudmisele suurema paindlikkuse järele.
 2. Renditöö kaudu luuakse töökohti, mida muidu ei tekiks või mis muidu üldse ei eksisteeriks.
 3. Renditöö parandab tööturu funktsioneerimist läbi parema nõudluse ja pakkumise sobitamise ja üleminekute vahendamise.
 4. Renditöö pakub täiendava tugisüsteemi vöi isegi baasfunktsiooni tööturule sisenemiseks.
 5. Renditöö suurendab tööga hõivatust tervikuna, kaasates paremini nii tõrjutuid kui ka teisi sotsiaalselt tundlikumaid sihtrühmasid (noored, väikelaste emad, erivajadustega inimesed, seeniorid jne).
 6. Renditöö pakub paremat sotsiaalset staatust ja turvalisust, kui teised lühiajalised või juhutööd.
 7. Renditöö pakub paindlikke tingimusi, mida üha suurem osa töötajatest peab oluliseks.
 8. Renditöö suurendab töötamise ja töö mobiilsust, samal ajal kaitstes ja säilitades töötingimusi ning sotsiaalseid garantiisid.
 9. Renditöö pakub efektiivset lahendust ettevõtetele, kus on vajadus välise tööjõu järele ning aitab neil paindlikult tööjõuga majandada.
10. Renditöö võimaldab ettevõtetel olla konkurentsivõimelisemad läbi kiirema personalivajaduste rahuldamise ja reguleerimise.

Eurociett / EPREL