Eesti keel English По-русски

Rahvusvaheline koostöö

Personalirendiettevõtete Liit astus juba 2007.a. Euroopa alaliidu Eurociett liikmeks, kohustudes ühtlasi järgima kõrgeid eetikanorme, häid euroopalikke äritavasid ja edendama professionaalset renditööd ning agentuuride võrgustikku Eestis.

2010.a. jooksul alustati koostööd ka Leedu alaliiduga ja nõustati Läti personalirendiettevõtete liidu asutamist. Otsekontaktid on loodud ka Soome ja Rootsi vastava valdkonna ettevõtete ühendustega.

2011.a. märtsi esimestel päevadel kirjutati alla ühine koostöömemorandum kolme Balti riigi Liitude vahel, mis sätestab ühised huvid ja eesmärgid euroopaliku äritava ja moodsate tööjõulahenduste laiemaks propageerimiseks Baltikumis.

Loomisel on ka ühine kodulehekülg www.balticstaffing.eu, mille kaudu saab mugavalt kontakti parimate personalrendiettevõtetega terves Balti regioonis.

Kasulikud lingid: