Eesti keel English По-русски

Pressiteade 11.12.2008

Eesti Personalirendiettevõtete Liit                                                       Tallinnas, 11. detsember 2008

Pressiteade

2005. a sügisel  tegevust alustanud Eesti Personalirendiettevõtete Liiduga (EPREL) on liitunud järgmine kohalikul turul tegutsev personalirendifirma - Barona Eesti OÜ. Soome juhtivate personalirendiettevõtete hulka kuuluv Barona on Eestis tegutsenud 2003 aastast.

EPREL-i eesmärk on kaasa aidata Eesti personalirenditeenuste arengule, tööjõuturu tulemuslikkuse ja aktiivsuse kasvu saavutamisele läbi paindlike töösuhete propageerimise. Liit on seisukohal, et lisaks uues Töölepinguseaduses mainitud personalirenditeenusele ja renditöö osapoolte kirjeldamisele, vajab renditöö ka sisulisest küljest selget defineerimist. Renditöösuhe peab olema selgemalt ja detailsemalt reguleeritud eelkõige töötajate turvalisuse huvides, aga kahjuks pole tööturu osapooled tänaseni teadvustanud täiendavaid võimalusi paindlikkuse suurendamiseks ilma töötajate turvalisust vähendamata. Selleks annab hea võimaluse rendisuhe usaldusväärsete personalifirmadega.

Eesti Personalirendiettevõtete Liiduga on oodatud liituma kõik kõrgeid eetilisi väärtusi evivad ning rangelt seadusi järgivad ja laitmatut ärikultuuri viljelevad personalirendiettevõtted.

Liidu põhieesmärkideks on:

  • rendipersonali töö propageerimine ja valdkonna maine tõstmine;
  • töötajate rendist saadava lisaväärtuse selgitamine tööandjatele ja avalikkusele;
  • personalirendifirmade turu korrastamisele kaasaaitmine ja osalemine töösuhteid puudutavate seaduste loomisprotsessis.

Eesti Personalirendiettevõtete Liidu (EPREL) liikmed tunnistavad ja kinnitavad püsivalt kohustust oma klientide, töötajate ja avalikkuse ees müüa kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavaid teenuseid täpselt kindlaksmääratud ning üheselt mõistetavatel tingimustel, tegutseda eetiliselt, vastavalt seadustele ning rahvusvahelistele lepetele, seades oma peamiseks eesmärgiks klientide ja töötajate rahulolu saavutamine.

*   Personalirendiettevõtete Liidu liikmed (tähestikulises järjekorras):
Barona; Eilakaisla; Manpower; Personalipunkt; Simplika; VMP-GROUP